Søk

Solgløttfondet lyser ut inntil 220 000 kroner i 2020. Midlene skal gå til sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og adspredelse.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

– har vært ansatt i minst 10 år.

– er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år.

– er medlem av Norges Sykepleierforbund.

Vi ber deg være tydelig i å beskrive hva et eventuelt bidrag fra Solgløttfondet skal gå til.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen  (se under fanen «Søk støtte» øverst på siden) nøye.

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider innen søknadsfristen 30. mars 2020.

Styret påberoper seg retten til å forkaste alle ufullstendige søknader.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og søknadsskjema. 

Translate »