Søk

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere.

Stiftelsen øker sine kunstnerstipender for 2020.

Det skal i år deles ut inntil 2,2 millioner kr i årets ordinære utdeling og inntil 1,8 millioner kr som ekstraordinær utdeling.

Støtten gis i form av

• studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000
• ettårige arbeidsstipend på kr 100 000
• toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år

Minst ett av stipendene skal gis til en kunstner som er over 60 år.

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ VÆRE

• billedkunstner
• norsk statsborger
• over 30 år

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema.

Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.

Vær oppmerksom på hjelptekst tilknyttet de forskjellige feltene. Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG:

• Søknadstekst (maksimalt 500 ord, fylles inn i stiftelsens elektroniske søknadsskjema i angitt felt)

Kunstneren er fri til å vektlegge ulike sider ved sitt kunstnerskap, arbeidsprosesser, eventuelle planer, målsetninger eller andre sider ved sin praksis som søker selv finner relevant å informere om ved søknad om arbeidsstipend eller reisestipend.

• CV – opplastes som PDF, ingen sidebegrensning

CV skal inkludere alle utstillinger, offentlige innkjøp, gjerne bibliografi og annen informasjon vedrørende kunstnerskapet.

• Bilder – (opplastes som PDF, inntil 10 sider, maks 15 MB):

Bildemateriale lastes opp samlet som én PDF på inntil 10 sider liggende i horisontal retning. Antall bilder er fritt innenfor rammen på 10 sider. All informasjon vedrørende kunstverket skal legges inn på samme side som billeddokumentasjonen (vennligst klikk her for å se prinsippskisse for billedoppsett).

Klikk her for å bli overført til stiftelsens hjemmeside og det elektroniske søknadsskjemaet. 

 

SØKNADSFRISTEN ER 1. SEPTEMBER 2020. 

Translate »