Søk

Stiftelsen gir økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere.

Støtten gis i form av:

-studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000
– ettårige arbeidsstipend på kr 100 000
– toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år

Det skal i år deles ut inntil 1,5 millioner kr i årets ordinære utdeling og inntil 1,5 millioner kr som ekstraordinær utdeling.

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ VÆRE

– komponist og/eller utøvende musiker
– norsk statsborger
– ferdig med grunnutdanning

Etter ønske fra stifteren Ingerid Fegersten vil stipendene bli tildelt komponister og utøvende musikere innen klassisk musikk og samtidsmusikk.

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

– Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema med følgende vedlegg:

1) CV – det skal kun lastes opp én (1) PDF-fil. Filen skal bestå av maksimum fire (4) sider.

2) Lydfiler – du må legge ved fem (5) lydfiler med eksempler på utøvelse/komposisjoner. Lydfilene må gjøres tilgjengelige i en delt mappe på en fildelingsside (f.eks. Dropbox, Soundcloud, egen hjemmeside, eller lignende).

Klikk her for å bli overført til stiftelsens hjemmeside og det elektroniske søknadsskjemaet. 

 

SØKNADSFRIST ER 1. SEPTEMBER 2020.

Translate »