Søk

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foreslå kandidater til prisbelønningen. Publikasjoner må være skrevet på et skandinavisk språk, eller engelsk, tysk eller fransk for å komme i betraktning. Publikasjoner det henvises til må være publisert i anerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter.

Prisbeløpet er på NOK 45 000.

Utdeling finner sted ved Norsk nevrologisk forenings årsmøte i mars. Motiverte forslag må være innstillingskomiteen i hende medio januar måned.

Forslag kan sendes per post til:
Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning
UNIFOR
Postboks 1131 Blindern
0317 OSLO

Eller på e-post til:
unifor@unifor.no, merket «Nominasjon Monrad-Krohns pris»

Forslag mottatt innen 15. januar 2021 vil bli vurdert.

Klikk her for å bli overført til legatets egen nettside. 

Translate »