Søk

Stiftelsens styre stiller i år inntil NOK 277 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning.

Støtten gis i form av stipender og skal gå:

– direkte til vitenskapelige undersøkelser;
– til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale;
– til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto. Fondet kan ikke utbetale lønn.

Søknaden skal minst inneholde beløp, plan for bruk av midlene, kort prosjektbeskrivelse og CV.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen nøye.
Ev. spørsmål kan rettes til UNIFOR eller sekretær i styret, Jarl Å. Jakobsen (j.a.jakobsen@medisin.uio.no).

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider www.unifor.no. Klikk her for å bli overført til søknadsskjemaet. 

Søknadsfrist er 15. september 2021.

Translate »