Søk

Det deles ut vitenskapelige stipender til relevant forskning i størrelsesordenen 20 000 kr – 150 000 kr. Legatet skal i år totalt dele ut inntil 189 000 kr.

Relevante kandidater driver med grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi, osv. Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

Søkere må være forskningstilsatt eller stipendiat ved Universitetet i Oslo. Det kan gis støtte til gjesteforskere gjennom samarbeid med tilsatte ved UiO.

Søknader sendes inn elektronisk (klikk her).

 

Søknadsfristen er 1. mai. 

Translate »