Søk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme deler ut medisinske priser og stipend til vitenskapelig arbeid eller forskning.

Fondets styre vedtok i styremøte 14. juni 2022 stipendutdelinger tilsvarende totalt 3 735 000 kr fordelt på fagfeltene medisin, jus, kjemi og marin teknikk.

Last ned filene under for en oversikt over stipendmottakere fordelt per fagområde:

Stipendmottakere 2022 Medisin

Stipendmottakere 2022 JUS

Stipendmottakere 2022 Kjemi og marin teknikk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut midler 15. januar hvert år med søknadsfrist 15. februar.

Klikk her for å bli overført til fondets egen nettside. 

Translate »