Søk

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

Støtte gis i form av prosjektstøtte og reisestipend. Det er ikke mulig å søke om lønnsstøtte. 

Det deles erfaringsmessig ut stipender i størrelsesorden NOK 10 000 – NOK 50 000. Eksepsjonelt gode søknader kan tildeles høyere beløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 145 000.

Aktuelle kandidater må 

– være master- eller ph.d.-student ved et norsk universitet eller høgskole

– arbeide med middelalderforskning

 

Søknadsfristen er 1. desember

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og elektroniske søknadsskjema. 

Translate »