Søk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser i år ut totalt NOK 4 505 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Søknader sendes inn elektronisk via fondets nettside hos UNIFOR. Hvert fagområde har sitt eget søknadsskjema. Vær sikker på at du fyller inn riktig skjema.

Det er mulig å sende inn mer enn 1 søknad dersom du representerer flere prosjekter.

Merk at Anders Jahres fond ikke utbetaler støtte til private kontoer. Du må oppgi utbetaling via arbeidsgiver. Ved innvilgelse av midler vil arbeidsgiver bes fakturere fondet direkte. 

Søknadsfristen er 15. februar. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt til søkerne medio juni i søknadsåret.

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og dets elektroniske søknadsskjemaer. 

MEDISIN

Det er inntil NOK 3 335 000 tilgjengelig som stipendmidler til medisinsk forskning. Stipendmidlene deles ut som bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Store forskningsgrupper der flere prosjektledere går sammen om én søknad (miljøstøtte) og yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert.

Alle søknadene til fondet må innledes med et kort norskspråklig, populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søkere må redegjøre for universitetstilknytningen for prosjektet det søkes midler til.

JUS

Det er inntil NOK 675 000 tilgjengelig som stipendmidler til det juridiske fagområdet. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Det kan også søkes bidrag til dekke av utgifter til vitenskapelige assistenter knyttet til konkrete prosjekter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

KJEMI OG MARIN TEKNIKK

Det er inntil NOK 495 000 tilgjengelig som stipendmidler til fagområdene kjemi og marin teknikk. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til NTNU.

Søknader som beskriver langsiktighet og tilgodeser forskningsgrupper, samt yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert. Det vil fortrinnsvis ikke tildeles bidrag til lønnsmidler eller delfinansiering av utstyr der totalfinansiering ikke kan bekreftes.