Søk

Felleslegatet for døve er en viktig ressurs for døvesamfunnet i Norge, med et sterkt fokus på å forbedre livskvaliteten og støtte utdanningsmuligheter for døve. Stiftelsen mottar søknader kontinuerlig, med faste søknadsfrister 15. januar og 15. august. Alle søknader må sendes elektronisk via UNIFORs søknadssystem (klikk her). For ytterligere informasjon kan interesserte kontakte info@felleslegatet.no.

Søknadsprosess

Søknadsprosessen er strukturert gjennom UNIFORs søknadssystem, og det er viktig å velge riktig søknadsskjema. Det er mulig å søke både som privatperson og som representant for en organisasjon, forening eller institusjon.

 • Personlig søknad: Velg fanen «UTLYSNING Personlig søknad». Det er viktig å merke seg at stiftelsen ikke tar imot søknader om innkjøp av ting som møbler og PC. Støtte fra legatet skal ikke erstatte ordinære offentlige støtteordninger fra NAV og Statens lånekasse.
 • Prosjekt søknad: Velg fanen «UTLYSNING Prosjekt søknad». Stiftelsen tar ikke imot søknader som gjelder drift og aktivitet.

Prioriterte Områder

Felleslegatet har i sine vedtekter listet opp seks hovedområder som prioriteres:

 1. Det kirkelig-sosiale døvearbeidet
 2. Vanskeligstilte døve, også eldre
 3. Utdannelse av døve
 4. Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke
 5. Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signo’s aktiviteter
 6. Støtte til utviklingen av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve

Det er viktig å merke seg at de nevnte områdene ikke er listet i en prioritert rekkefølge, og alle er like viktige for stiftelsen.

Moderniserte Fokusområder

For å tilpasse seg dagens samfunnsbehov har Felleslegatet modernisert sine fokusområder:

 • Tegnspråk
 • Døves livskvalitet
 • Døves identitet og deltakelse i samfunnets fellesskap
 • Tiltak som gir trygge døvemiljøer
 • Døves situasjon i arbeidslivet
 • Likestilling mellom døve og hørende
 • Diakonale tiltak
 • Utdanning

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon og veiledning om søknadsprosessen, kan interesserte kontakte stiftelsen direkte på info@felleslegatet.no. Ved å støtte døvesamfunnet på en helhetlig måte, arbeider Felleslegatet for å skape et mer inkluderende og likestilt samfunn for alle.