Søk

Stiftelsens formål er å fremme et aktivt og selvstendig liv for personer med bevegelseshemninger, slik at de kan delta i samfunnet på like vilkår som andre.

 

Støtte til Utviklingsarbeider

Stiftelsen har avsatt midler til finansiering av prosjekter som bidrar til ny kunnskap og utvikling innenfor bevegelseshemmedes situasjon. Det kan gis støtte til hele eller deler av et prosjekt, og utviklingen kan inkludere utrednings- og dokumentasjonsprosjekter. Eksempler på støttede prosjekter inkluderer:

  • Utvikling av hjelpemidler
  • Fremme av universell utforming
  • Prosjekter som utvikler kunnskap for å forbedre bevegelseshemmedes samfunnsdeltakelse

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som inspirerer og gir kunnskap til andre, og som kan bidra til videre utvikling etter prosjektets avslutning. Krav om formidling av resultatene er en del av tildelingskriteriene, slik at andre kan dra nytte av og bygge videre på erfaringene fra prosjektet. Stiftelsen prioriterer prosjekter av kortvarig karakter, med en varighet på inntil 2 år.

For eksempler på tidligere støttede prosjekter, besøk stiftelsens nettside på ssm.no.


Søknadsfrist og Innsending

Søknadsfristen for midler er 1. september 2024. Søknader må sendes inn elektronisk via UNIFORs søknadsportal (klikk her). Det oppfordres til å være kortfattet i søknaden, og stiftelsen vil kontakte søkere dersom det er behov for ytterligere opplysninger. Spørsmål kan rettes til stiftelsen på telefon 22 34 01 40 eller e-post unifor@unifor.no.


Viktig Informasjon om Søknadsprosessen

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke mottar en bekreftelse, bør du sjekke søknadens status. Statusen «Lagret» betyr at søknaden ikke er mottatt, mens statusen «Sendt inn» betyr at søknaden er mottatt.

Hvis søknader ikke kan sendes inn, kan dette skyldes brannmurer som sperrer for UNIFORs søknadssystem. I slike tilfeller anbefales det å prøve en alternativ nettleser. Ved problemer med innsendelsen, bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid gjennom hele utlysningsperioden. Det er viktig å merke seg at UNIFOR ikke kan garantere hjelp tett opp mot søknadsfristen, derfor bør søknader sendes i god tid før fristen går ut.


Dette er en unik mulighet for prosjekter som ønsker å bidra til en bedre hverdag og økt deltakelse i samfunnet for personer med bevegelseshemninger. Vi ser frem til mange innovative og inspirerende søknader.