Søk

Nyheter

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Fondets formål er å fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) og ved Frischsenteret. Støtte gis til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige...

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning. Støtten gis i form av vitenskapelige stipend.  Det er ingen øvre grense vedrørende søknadsbeløp, men det skal i år deles ut inntil kr 165 000. Stiftelsen...

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Støtten gis i form av stipend, reisestipend, bidrag til prosjekter, aktiviteter, arrangementer, o.l.  Det er ingen øvre grense for beløp ved søknad, men det skal i år totalt deles ut inntil kr 48...

Solgløttfondet gir sykepleiere ved OUS mulighet for rekreasjon

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000. Det skal i år deles ut inntil kr 150 000 i fondets ordinære utlysningsrunde. Beløpet tillegges videre...

NTNUs stiftelser annonserer stipendmuligheter for 2021

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2021. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Det er i år...

Støtteordningen UNIFOR-FRIMED lyser ut midler for 2021

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske...

Nyhetsarkiv

Translate »