Søk

Nyheter

Solgløttfondet gir sykepleiere ved OUS mulighet for rekreasjon

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000. Det skal i år deles ut inntil kr 150 000 i fondets ordinære utlysningsrunde. Beløpet tillegges videre...

NTNUs stiftelser annonserer stipendmuligheter for 2021

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2021. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Det er i år...

Støtteordningen UNIFOR-FRIMED lyser ut midler for 2021

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske...

Støtte til studieopphold i utlandet

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet (UiO) tar nå imot søknader. Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke. Det skal totalt deles ut inntil 193 000 kr. Stiftelsen er klar...

Oslo Maritime Stiftelse lyser ut midler via UNIFOR f.o.m. 2021

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som - ivaretar norske sjøfolks velferd, - belyser norske sjøfolks innsats, - fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens...

Nansenfondet og de dermed forbundne fond – utlysning 2020/2021

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. Det lyses i den anledning ut midler til to faggrupperinger: realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap humaniora, samfunnsfag, jus og teologi I samsvar...

Nyhetsarkiv

Translate »