Søk

Nyheter

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2019

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foreslå kandidater til prisbelønningen....

33 UiO-stiftelser åpner for søkere 1. september

Universitetet i Oslo lyser ut midler fra 33 (!!) forskjellige stiftelser lørdag 1. september. Søknadsskjemaer og utlysningstekst vil gjøres tilgjengelige fra tidlig morgen av. Studenter, forskere og ansatte ved UiO er velkomne til å søke.   Fullstendig informasjon om...

Tønsberg kommune lyser ut stipend

UNIFOR har gleden av å invitere søkere bosatt i Tønsberg kommune til å søke om stipend fra følgende stiftelser:   Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse.  Stiftelsen gir økonomisk støtte i form av stipend til utdanning. Det skal i år deles ut inntil kr 35 000. Klikk...

Fegersten-stiftelsene åpnet for søknader

UNIFOR har lansert et nytt søknadssystem og har i dag gleden av å åpne to stiftelser for søknadsmottak. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere og Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende...

UNIFOR har fått nytt søknadssystem og nye nettsider

Velkommen! I utviklingen av nytt søknadssystem og nye nettsider har vi fokusert på et ønske om å gi deg som bruker en bedre opplevelse i møte med UNIFOR og stiftelsene vi forvalter. Vi har vektlagt og prioritert å forbedre brukervennligheten for søkere, fagpersoner og...

Seks stiftelser blir til en

Tre av UNIFORs odontologistiftelser er sammen med tre eksterne odontologistiftelser registrert som sammenslått 3. juli 2018 og utgjør nå Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme. De seks individuelle stiftelsene det gjelder opphører følgelig å eksistere: - Den...

Fire stiftelser avviklet

Fire av UNIFORs stiftelser er avviklet og slettet fra Brønnøysundregistrene 27. juni 2018: - Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond til malmgeologisk forskning - Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs fond for fysisk forskning...

Nyhetsarkiv

Translate »