Søk

Nyheter

Wedel Jarlsbergs Fond

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend STIPENDENE SKAL GÅ TIL - lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet Det kan søkes om...

NTNU – UTLYSNINGER 2019

Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Les utlysningstekster, vedtekter og...

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme – utlysning 2019

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 180 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk. Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for...

Medisinske stiftelser – utlysning 2019

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer. Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i...

UNIFOR-FRIMED – utlysning 2019

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi. Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning....

Reisestipend for yngre medisinske forskere

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut reisestipend til stipendiater og yngre medisinske forskere ved Universitetet i Oslo. Stipendene skal dekke kostnader ved studieopphold i utlandet. Vennligst lest utlysningstekst og veileder til søknadsskjema nøye. Alle søknader...

Julebrev fra UNIFOR

Kjære venner, UNIFOR ønsker med dette å takke for et innholdsrikt 2018. Vi har hatt et produktivt år og fått utrettet mye. Vi vil i den anledning gi et lite innblikk i vår oppsummering av året som snart er omme. Forvaltningen Ved utgangen av november er avkastningen i...

Nansenfondet og de dermed forbundne fond har åpnet for søknader

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen...

Nyhetsarkiv

Translate »