Søk

Nyheter

Årsrapporten for UNIFORs forvaltning 2018

Rapporten for UNIFORs kapitalforvaltning gir en oversikt over formålet med forvaltningen for stiftelsene som har tegnet avtale med UNIFOR. Videre gjennomgås valgt forvaltningsmodell, investeringsstrategi, risikoområder og resultatet av forvaltningen for 2018.  ...

Freiafondet tar nå imot søknader!

Stiftelsen lyser ut forskningsmidler til prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. Støtten gis i form av driftstøtte til forskningsprosjekter. Det skal i år deles ut inntil kr 717 000 kr. Hvem kan søke? Du...

Opplever du problemer ved lagring og sending av søknad?

UNIFOR erfarer at enkelte brukere opplever problemer med å lagre og sende inn søknader. Etter nærmere dialog med vår IT-leverandør, har vi funnet ut at dette kommer av at det ikke er gjennomført nødvendige oppdateringer på den aktuelle dataenheten og at det derfor...

Solgløttfondet

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. I år lyser Solgløttfondet ut inntil 140 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og...

Wedel Jarlsbergs Fond

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend STIPENDENE SKAL GÅ TIL - lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet Det kan søkes om...

NTNU – UTLYSNINGER 2019

Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Les utlysningstekster, vedtekter og...

Nyhetsarkiv

Translate »