Søk

 

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn 

Stiftelsen gir bistand til oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg.

Minimum 40 % av utdelingene skal gå til tiltak i Sem sogn.

Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.

 

Vær nøye på å lese utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen som følger de to søknadsskjemaene.

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

 

SØKNADSFRISTEN FOR BEGGE STIFTELSER ER 1. OKTOBER.

Translate »