Søk

Professor Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi deler hvert fjerde år ut en pris til forfatteren av den beste avhandlingen som er publisert i løpet av fireårsperioden innenfor dette fagområdet.

Prisutdelingen skjer på skuddårsdagen og vil deles ut for 13. gang onsdag 29. februar 2020. Prisen kan eventuelt deles i en førstepris på 2/3 og en annenpris på 1/3 av beløpet.

Det forutsettes at morfologiske teknikker har vært anvendt i prosjektet. I henhold til statuttene er det også særlig meritterende om det er vist oppfinnsomhet og originalitet i valg av metoder, og at det har vært arbeidet med enkle og billige hjelpemidler. Arbeidet skal hovedsakelig ha vært utført av en norsk borger ved en norsk institusjon. Veterinærpatologiske og zoopatologiske arbeider kan komme i betraktning, men ved ellers like forhold skal humanpatologiske arbeider foretrekkes. Prisen er i det vesentlige tenkt som en oppmuntring til en norsk patolog som vil utvikle en original idé eller metode som kan gi økt innsikt i humanpatologiske prosesser og bidra til utviklingen av patologifaget.

Institutt- eller avdelingsleder innenfor de aktuelle fagområder bes med dette om å sende inn avhandlinger som ønskes vurdert for prisen. Enkeltpersoner har likeledes anledning til å søke. Fondets styre har også selv anledning til å nominere kandidater.

Søknaden inklusive seks eksemplarer av avhandlingen bes sendt til:

Professor Kreybergs fond for eksperimentell patologi
UNIFOR
postboks 1131 Blindern
0317 Oslo

innen 15. september 2019.

Fondets styre avgjør hvilken avhandling som skal belønnes.

I henhold til statuttene forutsettes det at prisvinneren i tilslutning til utdelingen holder et foredrag om det emnet avhandlingen omhandler. Dette skjer i Gamle festsal, Universitetet i Oslo.

En ber om at de forskjellige institutter og laboratorier mangfoldiggjør denne kunngjøringen.

Oslo, 1. mai 2019
Styret i Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi

Translate »