Søk

Stiftelsen gir økonomisk bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike til en eller flere studenter med tilknytning til Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

– Vitenskapelig stipend

– Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 136 000.

 
Hvem kan søke?

Du må

– være tilknyttet Universitetet i Oslo

– ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

Hva skal søknadseksten inneholde?

Du må oppgi opplysninger om

– alder

– studier

– avlagte eksamener med resultater

– planer for oppholdet i Frankrike

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye:

https://unifor.no/stiftelser/george-sautreaus-legat/?_sf_s=sautreau

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 
Søknadsfristen er 1. desember 2019.

Translate »