Søk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 361 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus samt kjemi og marin teknikk.

Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

Klikk her for å bli overført til fondets vedtekter, søknadsskjemaer og søknadsveileder. 

Søknadsfrist: 15.02.2020

DET KAN VÆRE PROBLEMER MED Å FÅ SENDT INN SØKNADER GJENNOM HELSENETT/OUS. BENYTT DITT HJEMMENETTVERK ISTEDENFOR.

MEDISIN

Det er inntil NOK 2 487 000 tilgjengelig som stipendmidler til medisinsk forskning. Stipendmidlene deles ut som bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Store forskningsgrupper der flere prosjektledere går sammen om én søknad (miljøstøtte) og yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert. NOK 100 000 stilles til disposisjon for Sykehuset i Vestfold i samme øyemed.

Alle søknadene til fondet må innledes med et kort norskspråklig, populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søkere må redegjøre for universitetstilknytningen for prosjektet det søkes midler til.

JUS

Det er inntil NOK 500 000 tilgjengelig som stipendmidler til det juridiske fagområdet. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo.

KJEMI OG MARIN TEKNIKK 

Det er inntil NOK 360 000 tilgjengelig som stipendmidler til fagområdene kjemi og marin teknikk. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til NTNU.

Søknader som beskriver langsiktighet og tilgodeser forskningsgrupper, samt yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert. Det vil fortrinnsvis ikke tildeles bidrag til lønnsmidler eller delfinansiering av utstyr der totalfinansiering ikke kan bekreftes.

Translate »