Søk

Situasjonen vi befinner oss i om dagen er ny for oss alle, og da også for våre stiftelser. Når det gjelder utdeling av stipender kan vi gledelig informere om at vår tidsplan forblir uforandret. Vi fortsetter å ta imot søknader som vanlig. Søknadsfristene forblir de samme og vi ber dere forholde dere til informasjonen som er tilgjengelig på den enkelte stiftelses nettside. Vi lyser bl.a. ut stipendmuligheter for kunstnere og musikere f. o.m. 1. juni av, og er i prosess med å klargjøre en stor gruppe UiO-stipender (vær oppmerksomme på at tilgjengelig artikkel er tatt fra UNIFOR sitt nyhetsarkiv og omhandler 2019-utlysningene) m.m. for utdeling til etter sommeren.

Søknadene vurderes som tidligere og våre fageksperter utviser skjønn mht søknadsbehandlingen. Vi bemerker og forholder oss til myndighetenes anbefaling om å ikke foreta reiser utover det som strengt tatt er nødvendig, men tilrettelegger for å fortsatt innvilge støtte til realistiske gjennomførbare aktiviteter i utlandet. Planlagte utenlandsopphold lengre frem i tid, til forskningsopphold, konferanser, seminarer, og lignende, samt til aktiviteter som ikke avlyses, men utsettes, kan fortsatt bevilges midler.

Skulle du oppleve at din søknad avslås på bakgrunn av den pågående coronasituasjonen, minner vi om at det er mulig å søke igjen under andre omstendigheter ved neste anledning.

Vi oppfordrer alle interesserte til å følge med på UNIFORs nettsider og Facebookside for annonsering av ny stipendmuligheter.

Søk om stipend hvis sjansen byr seg!

 

For de av dere som allerede er innvilget midler, men…

 

… ønsker å bruke dem til annet enn det det innledningsvis ble søkt om:

Det er mulig å søke om omdisponering av midler.

En søknad om omdisponering av midler skal være kort og presis, med nødvendige henvisninger til den opprinnelige søknaden. Den skal inneholde informasjon om ønskede endringer, nye prioriteringer, samt begrunnelser for hvorfor endringene foretas. Det må også legges ved et oppdatert budsjett med oversikt over nye utgiftsposter.

Husk at søknaden må samsvare med stiftelsens formål for å fortsatt være relevant for stipendet! Sjekk stiftelsens nettside før du utformer søknaden.

Søknaden sendes enkelt til UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no og vurderes fortløpende.

… trenger utsatt rapporteringsfrist.

Du kan enkelt søke om utsatt rapporteringsfrist via Min Side på www.unifor.no. Søknader om utsatt rapporteringsfrist vurderes fortløpende.

… har fått planlagte aktivitet avlyst

Hvis det ikke er mulig å omdisponere midlene (se øverste punkt), må vi be om at stipendet tilbakebetales til stiftelsen.

Vi har forståelse for at det ikke nødvendigvis er mulig å returnere utgifter som allerede er betalt. Vi vil ikke kreve disse tilbakebetalt. Vi ber deg i så tilfelle fremlegge tilgjengelig dokumentasjon i samråd med vår administrasjon.

 

Ta kontakt med UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no eller telefon (+ 47) 22 34 01 40 for veiledning.

Translate »