Søk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme deler ut medisinske priser og stipend til vitenskapelig arbeid eller forskning.

Fondets styre vedtok i styremøte 14. juni 2021 stipendutdelinger tilsvarende totalt 3 584 000 kr fordelt på fagfeltene medisin, jus, kjemi og marin teknikk.

Last ned filene under for en oversikt over stipendmottakere fordelt per fagområde:

Stipendmottakere 2021 Medisin

Stipendmottakere 2021 JUS

Stipendmottakere 2021 Kjemi og marin teknikk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut midler 15. januar hvert år med søknadsfrist 15. februar.

Klikk her for å bli overført til fondets egen nettside. 

Translate »