Søk

Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH.

Det gis støtte til

  • deltakelse på mesterklasser
  • deltakelse på kurs
  • deltakelse på prøvespill
  • deltakelse i konkurranser og lignende
  • premier ved musikkonkurranser arrangert av NMH
  • harpister, Kjell Axel Liers minnepris
  • stipend til studenter som vil spesialisere seg innen fagområdet «historisk oppfølgingspraksis», Benny Dahl-Hansens minnepris.

Klikk her for å bli overført til legatets søknadsskjema. Legatet tar kontinuerlig imot søknader og har faste årlige søknadsfrister 15. mai og 1. november. 

 

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat støtter elever ved Norges musikkhøgskole, andre musikkstuderende og unge kunstnere til videre utdannelse.

Fagområder som støttes er

  • fiolin
  • klaver
  • sang

Stipend gis til dekke av et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet.

Samme person kan tildeles stipendet inntil 3 – tre – ganger.

Tildelingen skjer etter forutgående prøve for en komité sammensatt av Musikkhøgskolens rektor som leder, skolens førstelærer i vedkommende fagområde samt en utenforstående musikkautoritet valgt av lederen. Den offisielle tildelingen skjer i forbindelse med en avslutningsfest eller annen høytidelighet ved Musikkhøgskolen.

Klikk her for å bli overført til legatets søknadsskjema. Legatet tar kontinuerlig imot søknader og har faste årlige søknadsfrister 15. mai og 1. november. 

Translate »