Søk

UNIFOR lyser ut til sammen NOK 228 000 i stipendmidler til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning, og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og Skattebetalerforeningens jubileumsfond.

Les utlysningstekster, vedtekter og veiledning nøye. Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Tilgjengelig beløp: NOK 90 000

Søknadsfrist: 1. desember

 

Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond

Stiftelsen støtter nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

Tilgjengelig beløp: NOK 70 000

Søknadsfrist: 1. desember

 

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett

Stiftelsen gir bidrag til norsk sjørett og sjørettsforskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 68 000

Søknadsfrist: 1. desember

Translate »