Søk

Kjære venner,

UNIFOR ønsker med dette å takke for et innholdsrikt 2019. Vi har hatt et produktivt år og fått utrettet mye. Vi vil i den anledning gi et lite innblikk i vår oppsummering av året som snart er omme.

Forvaltningen

I fjor var det usikkerhet om hvordan 2019 ville utvikle seg, og ved utgangen av november i 2018 var avkastningen i underkant av 1 % for hovedporteføljen. Men så langt i år er en portefølje med 65 % i globale aksjer og 35 % i globale kredittobligasjoner opp med ca. 25 %, og om ikke noe spesielt skjer på tampen av året vil det bli et sterkt år. I motsetning til 2018 har både globale aksjer og obligasjoner steget kraftig i år, med hhv. 32 % og 7 %.

Arbeidet med å gjøre porteføljen for stiftelser ved UiO fossilfri er fullført i løpet av året, og vi har innarbeidet FNs 17 bærekraftsmål i investeringsanalysen.

Vi lanserte en ny forvaltningsrapport i år og har videreutviklet funksjonalitetene gjennom året. Vi har fått gode tilbakemeldinger på den.

Stipendutdelinger

I 2019 har vi delt ut stipender og belønninger på vegne av stiftelsene til et stort antall imponerende kandidater innen utallige fagområder. Vi opplever stor konkurranse blant dem som søkere, og tillegger således stort ansvar på fagpersonene som gjennomgår alle søknadene.

Det er i år delt ut til sammen 40,2 millioner fra stiftelsene, hvor blant annet:

• stiftelser tilknyttet Universitetet i Oslo i 2019 har delt ut i overkant av 20 millioner kroner. 2,2 millioner kroner av disse ble delt ut i forbindelse med vår medisinske støtteordning UNIFOR-FRIMED.
• stiftelser tilknyttet NTNU har delt ut i overkant av 1 ,6 millioner kroner i stipender.
Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning delte ut 8 millioner kroner i stipender og forskningsmidler.
Anders Jahres fond til vitenskapens fremme delte ut i overkant av 3,9 millioner kroner i stipender til fagområdene medisin, jus, og kjemi og marinteknikk. Stiftelsen delte også ut tre medisinske priser, tilsvarende totalt 1,4 million kroner.
Nansenfondet og de dermed forbundne fond delte ut 1,9 millioner kroner i stipender til fagområdene realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin), og humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi).

Videreutvikling av søknadssystem

Vi lanserte nye nettsider og et nytt søknadssystem sommeren 2018. Vår søknadsbehandling er elektronisk og skal være lett å bruke for både søkere og de som skal vurdere søknadene, og skal ikke minst være i tråd med GDPR. I løpet av 2019 har vi videreutviklet systemet, lagt til nye funksjoner og flere av stiftelsene har tatt det i bruk.

Søknadssystemet er under stadig utvikling og vi setter derfor stor pris på innspill. Vi er i fortløpende kontakt med vår tjenesteleverandør, og ønsker å fortsette utviklingen av sidene for å hele tiden forbedre vårt tilbud til våre brukere.

 

Nye stiftelser. Sammenslåtte stiftelser. Avviklede stiftelser.

UNIFOR har lang erfaring med å opprette, endre vedtekter for, slå sammen og avvikle stiftelser. Dette er omfattende prosesser som krever tålmodighet og vi bistår styrene i arbeidet gjennom utarbeiding av nødvendige dokumenter og kommunikasjon med Stiftelsestilsynet.

Det er gledelig å meddele at vi i løpet av 2019 har inngått samarbeid med ytterligere 6 nye stiftelser. Vi er også i dialog med flere andre stiftelser som utviser interesse for å bruke UNIFORs tjenester og med personer som ønsker bistand til å opprette helt nye stiftelser. Det er gledelig å se at vårt tilbud når ut til et så vidt spekter av stiftelser.

Vi har også bidratt til store omdanninger av stiftelser i løpet av året.

I 2019 har vi på vegne av våre kunder gjennomført og fått godkjent av Stiftelsestilsynet en sammenslåing av flere små stiftelser. Fire medisinske stiftelser, tre UNIFOR-stiftelser og èn ekstern har blitt til Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer.

UNIFOR har også gjennomført avviklinger av 3 NTNU-stiftelser. De aktuelle stiftelsene ble avviklet fordi de ble vurdert som for små til at de kunne tilgodese sine formål på en tilstrekkelig måte. De resterende midlene fra de fire stiftelsene ble i sin helhet tildelt institutter til bruk i henhold til sine formål.

Digitalisering og automatisering
Vi har i 2019 arbeidet videre med digitalisering og har nå et fullverdig digitalt arkiv. Vi arbeider videre med automatisering av flere oppgaver, særlig innen bokføring og avstemming, men også innenfor forvaltningsoppgavene. Dette arbeidet ser vi som særlig viktig fremover.

Vi vil fortsatt holde fokus på levere gode tjenester og resultater med kvalitet og kunnskap. Vi skal være åpne og etterrettelige, og arbeide for å fortsette med å holde kostnadene lave. Vi gleder oss veldig til å ta fatt på nye oppgaver i 2020.

Unifor har i 2019 byttet revisjonsselskap og benytter seg nå av tjenestene til PKF revisjon.

Nye lokaler.

I november flyttet vi til nye lokaler i Bogstadveien 41A, og vi er nå del av et kontorfellesskap med flere andre mindre bedrifter.

UNIFOR ønsker alle en riktig god jul og et fantastisk godt nyttår.

 

Translate »