Søk

Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond støtter nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

Det er mulig å søke om inntil 87 000 kr i stipendmidler. Søknadsfristen er 1. desember. Klikk her for å bli videreført til fondets nettside med søknadsskjema.

 

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett gir bidrag til norsk sjørett og sjørettsforskning.

Det er mulig å søke om inntil 85 000 kr i stipendmidler. Søknadsfristen er 1. desember. Klikk her for å bli videreført til fondets nettside med søknadsskjema. 

 

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond anvender midlene til hjelp for trengende eller vanskelig stillede i eller ved Oslo:

Det er mulig å søke om inntil 290 000 i stipendmidler. Søknadsfristen er 1.desember. Klikk her for å bli videreført til fondets nettside med søknadsskjema. 

Translate »