Søk

Representerer du en organisasjon, et konkrete tiltak, et prosjekt, eller aktiviteter som skal komme Tønsberg by og dens borgere til gode? Da anbefaler vi deg å bli kjent med våre stiftelser.

 

«Tønsbergstiftelsene» lyser i disse dager ut betydelig økonomisk støtte til forskjellige tiltak som skal komme Tønsberg by og byens øvrige omegn til gode. Stiftelsenes styre har bestemt at det skal deles ut totalt 924 000 kr i løpet av høsten 2022, og det kan hende at ditt prosjekt er nøyaktig det de er på utkikk etter. Det gis bl. a. støtte til allmennyttige formål, til utdanning og velferdstiltak til barn og unge, til kultur, og bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Send inn en elektronisk søknad innen 15. oktober for å sikre din organisasjon/aktivitet/tiltak/prosjekt muligheten til å motta nødvendig økonomisk støtte.

Vennligst merk at det er mulig å sende inn samme søknad om støtte til alle stiftelsene.

For mer informasjon og tilgang til de elektroniske søknadsskjemaene, klikk på det aktuelle stiftelsesnavnet og bli videreført til egne nettsider.

 

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr – 300 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 500 000 kr.


Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat
støtter fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg. Det deles ut stipender til videre utdannelse og studier.

Det er mulig å søke om stipend på inntil 45.000 kroner.


Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn
 gir økonomisk støtte til bl.a. treplanting i byen, til oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 71 000 kr. 

Minimum 40 % av årets midler, dvs 28 000 kroner, er øremerket tiltak i Sem sogn.


Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse 
gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

Det gis støtte til

– utdanning for elever i grunnskole og videregående skole
– utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke
– Tønsberg Sangforening
– lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.
– velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr – 30 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 32 000 kr.


Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune
støtter allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

– korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Dette tilsvarer i år 15 000 kr. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
– kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
– tiltak som kommer barn og unge til gode
– tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 100 000 kr. 


Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune
tilgodeser psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune. Stiftelsen ønsker å støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet som det offentlige ikke dekker.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr – 150 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 176 000 kr. 

Translate »