Søk

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer. Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i Oslo.

Det kan søkes om driftsmidler til forskningsprosjekter. Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste for de siste 5 år.

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

DET KAN VÆRE PROBLEMER MED Å FÅ SENDT INN SØKNADER GJENNOM HELSENETT/OUS. BENYTT DITT HJEMMENETTVERK ISTEDENFOR.

AKUTTMEDISIN

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin. Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 36 000

Søknadsfrist: 15.02.2020 

ASTMA

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 326 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

 DERMATOLOGI

Arne E. Ingels legat til Rikshospitalets hudavdeling

Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 199 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

 KLINISK KARDIOLOGI

 Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Stiftelsen deler ut stipend til forskere innen klinisk kardiologi for utveksling mellom universitetene i Oslo og Leeds.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 81 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

LUPUS (SLE)

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 420 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

NEVROLOGI

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 324 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 71 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

Halvor Høies fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 29 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

NYRESYKDOMMER

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 105 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

OFTALMOLOGI

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 38 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 237 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

PSYKIATRI

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 102 000

Søknadsfrist: 15.02.2020 

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

ØRESYKDOMMER/HELVETESILD

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK  237 000

 

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 46 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

ØYESYKDOMMER

 Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 90 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

HJERTESYKDOMMENES KIRURGISKE BEHANDLING

 Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 90 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

  

ORTOPEDISK KIRURGI

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 90 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Stiftelsen deler ut støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke.

Klikk her for å bli overført til den komplette utlysningen.

Tilgjengelig beløp: NOK 172 000

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

 

Translate »