Søk

På vegne av våre stiftelser lyser UNIFOR herved ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer.

Det kan søkes om driftsmidler til forskningsprosjekter. Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste for de siste 5 år. Klikk på de aktuelle stiftelsesnavnene oppgitt under for å bli overført til de forskjellige elektroniske søknadsskjemaene.

Søknadsfristen er 15. februar

 

ÅPEN KONKURRANSE UAVHENGIG AV TEMA

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi. UNIFOR-FRIMED lyser ut NOK 2 744 000.

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme skal dele ut NOK 2 855 000 til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske området, fortrinnsvis knyttet til UiO.

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO, deler ut støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke. Stiftelsen skal dele ut totalt inntil NOK 408 000.

Finn Wilhelmsens stiftelse støtter bl.a. medisinsk forskning knyttet til Tønsberg og Nøtterøy. Stiftelsen ettersøker søknader fra Sykehuset i Vestfold. Støtte gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. MERK: Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har faste årlige søknadsfrister 15.april og 15. oktober. Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

 

AKUTTMEDISIN

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin. Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Tilgjengelig beløp: NOK 41 000

 

ASTMA

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelig beløp: NOK 735 000

 

BASALMEDISIN

Rakel og Otto Kristian Bruun’s Legat

Legatets formål er å fremme norsk medisinsk basal forskning innen biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med relasjon til kreft prioriteres.

Legatet vil i år dele ut tre stipendier på kr. 200.000 til nyskapende prosjekter.

Tilgjengelig beløp: NOK 600 000

 

DERMATOLOGI

Arne E. Ingels legat til Rikshospitalets hudavdeling

Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 227 000

 

DIABETES

Stiftelsen til diabetesforskning

Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF.

Tilgjengelig beløp: NOK 99 000

 

ERNÆRING

Valborg Aschehougs legat

Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

De tilgjengelige midlene gis som stipend til studier eller forskning ved anerkjente utenlandske universitet eller høyskoler, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

Tilgjengelig beløp: 222 000

 

FYSIOLOGI

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

Det gis reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser og støtte til vitenskapelige prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

Tilgjengelig beløp: NOK 119 000

 

HESTEASSISTERT TERAPI

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy

Stiftelsens formål er å fremme forskning og å bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper. Stiftelsen er åpent for internasjonal konkurranse.

Tilgjengelig beløp: 750 000

 

HJERTE

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 104 000

 

KREFT

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir støtte til bekjempelsen av tuberkulose og kreft.

Tilgjengelig beløp: 250 000

Rakel og Otto Kristian Bruun’s Legat

Legatets formål er å fremme norsk medisinsk basal forskning innen biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med relasjon til kreft prioriteres.

Legatet vil i år dele ut tre stipendier på kr. 200.000 til nyskapende prosjekter.

Tilgjengelig beløp: NOK 600 000

 

LUPUS (SLE)

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

Tilgjengelig beløp: NOK 566 000

 

NEVROLOGI

Halvor Høies fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Tilgjengelig beløp: NOK 32 000

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

Tilgjengelig beløp: NOK 377 000

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

Tilgjengelig beløp: NOK 81 000

 

 NYRESYKDOMMER

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Tilgjengelig beløp: NOK 139 000

 

OFTALMOLOGI

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 43 000

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Tilgjengelig beløp: NOK 276 000

 

ORTOPEDI

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 104 000

 

PSYKIATRI

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

Tilgjengelig beløp: NOK 118 000

Thora og Sverre Lofthus legat

Legatet støtter psykiatrisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Tilgjengelig beløp: NOK 57 000

 

 REVMATISME

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme ved UiO.

Tilgjengelig beløp: 520 000

 

TUBERKULOSE

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir støtte til bekjempelsen av tuberkulose og kreft.

Tilgjengelig beløp: 250 000

Johs. I. Svanholms fond

Stiftelsens formål er å støtte tuberkuloseforskning.

Tilgjengelig beløp: 20 000

 

 ØRESYKDOMMER/HELVETESILD

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Tilgjengelig beløp: NOK 276 000

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

Tilgjengelig beløp: NOK 95 000

 

ØYESYKDOMMER

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 104 000

Translate »