Søk

På vegne av våre stiftelser lyser UNIFOR herved ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer.

Det kan søkes om driftsmidler til forskningsprosjekter.

Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste for de siste 5 år.

Klikk på de aktuelle stiftelsesnavnene oppgitt under for å bli overført til de forskjellige elektroniske søknadsskjemaene.

Søknadsfristen er 15. februar

 

ÅPEN KONKURRANSE UAVHENGIG AV TEMA

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi. UNIFOR-FRIMED lyser ut NOK 3 279 000.

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme skal dele ut NOK 4 505 000 til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske området, fortrinnsvis knyttet til UiO.

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO, deler ut støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke. Stiftelsen skal dele ut totalt inntil NOK 265 000.

Finn Wilhelmsens stiftelse støtter bl.a. medisinsk forskning knyttet til Tønsberg og Nøtterøy. Stiftelsen ettersøker søknader fra Sykehuset i Vestfold. Støtte gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. MERK: Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har faste årlige søknadsfrister 15.april og 15. oktober. Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

 

 

AKUTTMEDISIN

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin. Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Tilgjengelig beløp: NOK 47 000

 

 

ASTMA

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelig beløp: NOK 453 000

 

 

BASALMEDISIN

Rakel og Otto Kristian Bruun’s Legat

Legatets formål er å fremme norsk medisinsk basal forskning innen biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med relasjon til kreft prioriteres.

Tilgjengelig beløp: NOK 500 000

 

 

DERMATOLOGI

Arne E. Ingels legat til Rikshospitalets hudavdeling

Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 261 000

 

 

DIABETES

Stiftelsen til diabetesforskning

Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF.

Tilgjengelig beløp: NOK 119 000

 

 

ERNÆRING

Valborg Aschehougs legat

Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

De tilgjengelige midlene gis som stipend til studier eller forskning ved anerkjente utenlandske universitet eller høyskoler, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

Tilgjengelig beløp: 133 000

 

 

FYSIOLOGI

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

Det gis reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser og støtte til vitenskapelige prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

Tilgjengelig beløp: NOK 86 000

 

 

HESTEASSISTERT TERAPI

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy

Stiftelsens formål er å fremme forskning og å bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper. Stiftelsen er åpent for internasjonal konkurranse.

Tilgjengelig beløp: 750 000

 

 

HJERTE

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 120 000

 

 

KREFT

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir støtte til bekjempelsen av tuberkulose og kreft.

Tilgjengelig beløp: NOK 250 000

 

Rakel og Otto Kristian Bruun’s Legat

Legatets formål er å fremme norsk medisinsk basal forskning innen biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med relasjon til kreft prioriteres.

Tilgjengelig beløp: NOK 500 000

 

 

LUPUS (SLE)

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

Tilgjengelig beløp: NOK 716 000

 

 

NEVROLOGI

Halvor Høies fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Tilgjengelig beløp: NOK 35 000

 

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

Tilgjengelig beløp: NOK 438 000

 

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

Tilgjengelig beløp: NOK 92 000

 

 

 NYRESYKDOMMER

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Tilgjengelig beløp: NOK 179 000

 

OFTALMOLOGI

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 49 000

 

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Tilgjengelig beløp: NOK 322 000

 

 

ORTOPEDI

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 120 000

 

 

PSYKIATRI

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

Tilgjengelig beløp: NOK 137 000

 

Thora og Sverre Lofthus legat

Legatet støtter psykiatrisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 70 000

 

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Tilgjengelig beløp: NOK 67 000

 

 

RADIOLOGI

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

Fondet fremmer norsk radiologisk forskning. Det gis støtte til

  • vitenskapelige undersøkelser
  • utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale
  • studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Tilgjengelig beløp: NOK 214 000

 

 

REVMATISME

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme.

Tilgjengelig beløp: NOK 604 000

 

 

TUBERKULOSE

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir støtte til bekjempelsen av tuberkulose og kreft.

Tilgjengelig beløp: NOK 250 000

 

Johs. I. Svanholms fond

Stiftelsens formål er å støtte tuberkuloseforskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 20 000

 

 

 ØRESYKDOMMER/HELVETESILD

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Tilgjengelig beløp: NOK 322 000

 

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

Tilgjengelig beløp: NOK 150 000

 

 

ØYESYKDOMMER

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 120 000

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Translate »