Søk

Søk resultat


Det gis støtte til studiereise/feltarbeid publisering deltakelse på seminar/konferanse Søknader av høy kvalitet innen feltet «queer geogr...
...NTNU. Det er vedtatt følgende satser for stipendtildeling: Skandinavia (Norge/Sverige/Danmark): 1 500 kr Europa med resten av Norden: 2 500 kr Nord-Amerika/Asia...
Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2024. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...
    Login with electronic ID For applicants and review committees You can choose from the following login options: MinID, BankID (on mobile), Buypass ID or Commfides Experimental test enabled Login via ID-porten Submit Register Login with password This...
The Minor Foundation for Major Challenges (MFMC) is a Norwegian foundation that supports communication projects which advance the transition to a low carbon economy. MFMC...
...forskning innenfor kjemi og marin teknikk, fortrinnsvis knyttet til NTNU, med en halvdel til hver av de to disiplinene.   Fondet delte ut stipender tilsvarende 3 ...
Støtte gis fortrinnsvis til naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk forskning, og til støtte til studier og arbeider til fordel for norsk ervervs- og...
Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2023. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...
UNIFOR er en ideell organisasjon med 30 års erfaring i håndtering av stiftelser. Vi administrerer private stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, kunst og musikk og andre allmennyttige formål. Flesteparten av stiftelsene støtter formål ved UiO, NTNU,...
Støtte gis som bidrag til fast ansatte, siv.ing.-studenter, dr.ing.-kandidater og sivilingeniører innen fagområdet ved NTNU. Det er mulig å s&os...
Det skal særlig styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning. Det støtter både enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universi...
Statoils Forskningsfond ble opprettet i 1983. Fondet er en av 6 stiftelser som inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond. De seks stiftelsene har felles sty...
Ordningen består av seks stiftelser som har et felles styre og som forvaltes etter de samme reglene. Hvert år lyser følgende stiftelser ut sine tilgjen...
Støtten gis i form av bidrag til videre utdannelse i utlandet innen de nevnte temaene. Aktuelle kandidater er uteksaminerte sivilingeniører fra Institutt fo...
Søknader fra fagmiljøet ved NTNU prioriteres ved ellers like søknader. Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen ...
Fondet støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og unders&oslas...
Fondet støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU som på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske...
Støtte gis i form av bidrag til kongressdeltakelser som er faglig relevante for medisinsk biokjemi. Søkere som skal presentere eget arbeid prioriteres. Det ...
Fondet støtter tiltak som styrker samarbeidet mellom den teknologiske utdanning, forskning og norsk næringsliv ved NTNU og/eller SINTEF....
Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2022. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...
Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft prioriteres. Legatet gir bidrag til driftsmidler og anskaffelse av vitenskapelig utstyr. I overensstemmelse med test...
Styremedlemmer i stiftelsene som UNIFOR forvalter inviteres til strategimøte mandag 18. oktober. Foreløpig agenda for møtet er 12.00 – 12.30 Lunsj 12.30 – 13.15 IEAs energirapport 2021 – hvordan løser vi energiproblemet? Anders Elverhøi, geolog og prof. emeritus...
Om stiftelserEn stiftelse er en selskapsform som opprettes når en mengde penger stilles til rådighet for et bestemt formål. Hva er en stiftelse? En stiftelse er en selskapsform som opprettes når en mengde penger (formuesverdi) stilles til rådighet for et bestemt...
Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2021. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Det er i år...
NTNU – UTLYSNINGER 2020 Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra hele 25 stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Les...
Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 361 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus samt kjemi og marin teknikk. Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema...
Kjære venner, UNIFOR ønsker med dette å takke for et innholdsrikt 2019. Vi har hatt et produktivt år og fått utrettet mye. Vi vil i den anledning gi et lite innblikk i vår oppsummering av året som snart er omme. Forvaltningen I fjor var det usikkerhet om hvordan 2019...
UNIFOR er en ideell organisasjon opprettet av Universitet i Oslo i 1993 for å samle forvaltningen av UiOs fond og legater. I dag forvalter vi stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved UiO, NTNU og NMBU, samt Nansenfondene, Holocaustsenteret og andre...
Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Les utlysningstekster, vedtekter og...
Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 180 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk. Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for...
Fire av UNIFORs stiftelser er avviklet og slettet fra Brønnøysundregistrene 27. juni 2018: – Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond til malmgeologisk forskning – Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs fond for...
Translate »